top of page

אתם הולכים לעבוד במקום מלא קסם!

מרכז חירום - ערד
Happy-Childhood.jpg
אודות "מרכז החירום"

למרכז זה הממוקם בכפר נרדים בערד מגיעים ילדים בגילאים 3 עד 13 ,אשר הוצאו מבתיהם בדחיפות בשל סיכון מיידי כגון התעללות, הזנחה או יתמות.

 

הם מוצאים ישירות למרכז החירום ולאחר תקופה קצרה (3 עד 6 חודשים) עוברים למסגרת המתאימה להם.

 

מרכז החירום מהווה מעין תחנת ביניים לילדים המצויים במעבר בין המשפחה הגרעינית למסגרת חוץ ביתית.

 

בשל מצבם השברירי הילדים לא הולכים לבתי ספר בקהילה ונשארים ללמוד בכפר במרכז למידה – עטופים ומוגנים – עד שיימצא פתרון מתאים עבורם.

קוד התנהגות לעובדים
  1. שמירה על התנהגות מכבדת ואחראית גם בעבודה וגם בחיים הפרטיים. אנחנו מודל.

  2. התנהגות מקצועית לקידום רווחת הילדים. יצירת אוירה אוהבת ודואגת.

  3. הגנה מפני פגיעה – בניית אמון הילדים, שמירה עליהם מפני אפליה מכול סוג, הימנעות מקשר מיני, אין העסקת ילדים, אירוח פרטי.

  4. חובת דיווח על כל חשש להפרת זכויות הילד.

  5. שמירת סודיות מידע על הילדים גם כשסיימו שהייתם בכפרים.

  6. פעילות פוליטית/דתית/קהילתית חייבת לקדם את SOS ולא לפגוע בה.

  7. אסור שימוש בסמים/אלכוהול/הימורים.

  8. חובת הצהרה על קשר אישי עם עובד אחר.

  9. דיווח אמין (לא נקמני ולא על בסיס אינטרסים).

EUCM_SoutEastEurope_KaterinaIlievska_5080-scaled.jpg
bottom of page