top of page
מדיניות הגנת הילד

האג'נדה שלנו: ארגון SOS מחויב ליצור ולשמר סביבה אוהבת ומגוננת, המקדמת את ערכי הליבה של הארגון, מונעת ניצול ילדים והתעללות בילדים ומטפלת במקרים כאלה אם הם מתרחשים.

 

אנחנו ב-SOS מגַנים כל צורה של ניצול ילדים והתעללות בילדים, הן בתוך הארגון והן מחוץ לו, ותמיד נגיב בכל מקרה של הוכחה, חשד או ניסיון להתעללות בתחום השיפוט שלנו, בהתאם לאופי המקרה. אנחנו פועלים להטמיע מנגנונים שמטרתם להעלות את המודעוּת, לסייע במניעה, לעודד דיווח ולייעל את התגובה וההתמודדות במקרה של התעללות.

 

המנגנונים כוללים טווח רחב של שיטות פעולה, החל מפעולות לפיתוח משאבי אנוש, כגון הדרכה וייעוץ, וכלה בהשעיה, פיטורין ואף נקיטת צעדים משפטיים.

ביטחון הילדים הוא אינטרס של כולם

בכל סוג פגיעה נשאף לבצע את 4 הפעולות הבאות:

 1. מודעות: לעורר מודעות לנושא ההתעללות/פגיעה בילדים והסיכונים הכרוכים בתופעה. תכנית העלאת המודעות תבנה ע"י צוות הבכיר בכל מסגרת.

 2. מניעה: לספק את ההכוונה הדרושה לשמירה על ילדים מפני התעללות/פגיעה. תכנית מניעה תגנה ע"י צוות הבכיר בכל מסגרת.

 3. תגובה: להבטיח דרך פעולה ברורה וחד-משמעית בכל מקרה של חשד להתעללות/פגיעה בילד או דיווח על התעללות. נפריד בין תגובה לטווח הקצר לבין תגובות לטווח הארוך.

 4.  דיווח: להגדיר וליישם נוהל דיווח פשוט וברור. דיווח פנימי יבוצע ע"פ שרשרת הדיווח שתקבע ע"י הנהלת הפנימייה.

 •  דיווח ללשכות רווחה ולעו"ס לחוק נוער יבוצע ע"י עו"ס החניך.

 •  דיווח לפיקוח על הפנימייה יבוצע ע"י מנהל/ת הפנימייה.

 •  יש להבדיל בין דיווח ראשוני אשר יעשה בע"פ סמוך ככל הניתן למועד האירוע לבין דיווחים בכתב אשר יישלחו עד 48 שעות דרך מערכת התל"ם.

אלה הן 4 קטגוריות העיקריות לפגיעה/התעללות בילדים:
אלימת פיזית אנשי צוות
אלימות פיזית של איש צוות לפי חניך
שימוש בממכרים

פגיעה פיזית

אלימות פיזית בין חניכים

מודעות

 נגדיר לחניכים ולצוות מהו מגע אלים ואינו מקובל ונעודד שיח פתוח על כך. בשיח זה יש להדגיש שאלימות אסורה על פי חוקי המדינה ושבכל מצב אין לאדם רשות לפגוע באופן מכוון באחר. יש להבדיל בין אלימות המתרחשת בין חניכים בעלי מעמד וגיל דומים, לבין אלימות של חניך חזק פיזית/רגשית לחניך חלש ממנו.

מניעה

 יש לזהות חניכים בעלי יכולת נשיאת תסכול נמוכה וללמדם דרכים סובלימטיביות לפריקת תסכולים באמצעות תכנית טיפולית מותאמת ותוכניות התנהגות ממוקדות (מתאים בעיקר לחניכים בעלי קשיים רגשיים ותוקפנות רגשית).

יש להגדיר דרכי ענישה מרתיעות מותאמות גיל ומצב (מתאים בעיקר לחניכים בעלי קשיים התנהגותיים ותוקפנות יזומה).

יש לדאוג להשגחה מלאה בכל עת על החניכים בתוך הקבוצות ובמרחבים הציבוריים. חניכים לא נשארים ללא השגחה.

יש לשקול ציוותי חניכים מתאימים, כמו גם צוותים מלווים.

תגובה

טווח קצר:

 נפריד בין הניצים, נרחיק את שאר החניכים ממוקד האירוע ונצמצם סכנה.

יש לבדוק לשלומם הפיזי והרגשי של החניכים המעורבים.

נברר את מניעי האירוע והשתלשלותו ונתעד בכתב.

במקרים של אלימות חמורה, או מתמשכת יש לשקול הפרדה זמנית בקבוצות.

נרחיק את החניך הפוגע ממוקד הפעילות הקבוצתית ונשלול תנועה במרחב הציבורי בהתאם לגיל החניך (אין לשלול חוגים, טיפולים ומרכז למידה אלא אם החניך איננו רגוע), בנוסף על כלים משמעתיים פנימייתיים מותאמים לגיל החניך ומצבו.

טווח ארוך:

במקרים של אלימות חד פעמית, או נדירה יש לערוך שיח הכולל צוות ישיר ורכז המבהיר את חומרת האירוע.

במקרים של אלימות קשה, או חוזרת יש לכנס דיון הכולל את הורי החניך נציגים מלשכת הרווחה ע"מ לדון בתוכנית הטיפולית של החניך.

בכל מקרה, התאמת החניך למסגרת תיבחן אך ורק ע"י הנהלת הכפר.

דיווח­

 בכל מקרה של אלימות יש לדווח לצוות החניכים המעורבים (הפוגע והנפגע), להורי החניך וללשכת הרווחה במקום מגוריו בנוסף יש למלא דו"ח אירוע חריג בתל"ם. במקרים של אלימות קשה (הכוללת פציעה או פגיעה חמורה), אלימות של חניך בעל עליונות פיזית/רגשית על חניך אחר, או אלימות מתמשכת יש לערב את הפיקוח על הפנימייה.

אלימות פיזית אנשי צוות

מודעות

אלימות כלפי דמויות מטפלות הינו חמור ומצביע על מצוקה רבה ולכן ייחשב חמור מן אלימות כלפי חניך אחר. שיח אודות אלימות מסוג זה חייב להתקיים בפתיחת השנה ע"י הנהלת הכפר בו תוסבר ההשלכות הפסיכולוגיות הקשות העשויות להתרחש אצל הפוגע בדמות המטפלת בו. יש לשתף את החניכים בשיח לטובת הבהרת הגבולות וההשלכות

מניעה

יש לזהות חניכים בעלי יכולת נשיאת תסכול נמוכה וללמדם דרכים סובלימטיביות לפריקת תסכולים באמצעות תכנית טיפולית מותאמת ותוכניות התנהגות ממוקדות (מתאים בעיקר לחניכים בעלי קשיים רגשיים ותוקפנות רגשית).

יש להגדיר דרכי ענישה מרתיעות מותאמות גיל ומצב (מתאים בעיקר לחניכים בעלי קשיים התנהגותיים ותוקפנות יזומה).

יש להתאים יחס מספרי מתאים בין אנשי הצוות לחניכים כמו התאמה מקצועית.

 

תגובה

טווח קצר:

הפרדה בין החניך לאיש הצוות.

יש לבדוק לשלומו הפיזי והרגשי של איש הצוות.

באם החניך מעל גיל 14, ואיש הצוות הנו איש צוות ישיר של החניך, יש לשקול הרחקה זמנית מהקבוצה.

במקרים של אלימות קשה והחניך מעל גיל 14 יש לשקול (הנהלת הפנימייה בלבד) עירוב גורמי חוק.

נרחיק את החניך הפוגע ממוקד הפעילות הקבוצתית ונשלול תנועה במרחב הציבורי בהתאם לגיל החניך (אין לשלול חוגים, טיפולים ומרכז למידה אלא אם החניך איננו רגוע).

טווח ארוך:

יש לכנס דיון הכולל את הורי החניך נציגים מלשכת הרווחה ע"מ לדון בתוכנית הטיפולית של החניך.

בכל מקרה, התאמת החניך למסגרת תיבחן אך ורק ע"י הנהלת הכפר.

דיווח

מקרה של אלימות כלפי איש צוות הינו חמור ולכן חייב להיות מדווח לכל הגורמים ובכללם הורי החניך, לשכת הרווחה ועו"ס לחוק נוער ולפיקוח על הפנימייה.

יש למלא דו"ח אירוע חריג בתל"ם.

אלימות פיזית של איש צוות כלפי חניך

אלימות פיזית של איש צוות כלפי לחניך

מודעות

אלימות של איש צוות כלפי חניך הינה אירוע חמור ביותר, איננה מקובלת ואסורה בכל מצב שהוא. שיח אודות נהלי המגע חייב להיכלל בימי ההיערכות של כל מסגרת אשר שם דגש על חוסר הסובלנות לאלימות בכלל ובפרט של איש צוות כלפי חניך. יש לשתף את החניכים ולהבהיר שמגע אלים הינו אסור ועליהם לדווח על כאלה במיידית.

מניעה

אנשי צוות יבחרו לאחר סינון קפדני. אנשי צוות ישיר יתקבלו לעבודה רק לאחר תהליך שיכלול ראיונות, תצפיות ובחינת ממליצים.

יש לקיים שיח בתחילת שנה ע"י הנהלת הכפר אשר מבהיר את נהלי המגע בין צוות לחניכים ואוסר מגע אלים מכל סוג שלו ובכללו גם "משחקי ידיים".

יש לדווח על כל מגע שאינו מותאם בין אנשי צוות לחניכים לממונה הישיר ולהנהלת הכפר.

 

תגובה

טווח קצר:

יש להרחיק את איש הצוות מן המקום.

יש לבדוק לשלומו של החניך הנפגע, פיזית ורגשית.

יש לערוך בירור מתועד אודות נסיבות האירוע ותוצאותיו.

בשל חומרת האירוע, אם בבירור יתגלה האירוע כנכון, יש לבקש מן העובד לסיים את עבודתו עד לאחר בירור מעמיק יותר.

טווח ארוך:

יש לערוך בירור מעמיק  מתועד הכולל את כל הנוכחים באירוע, החניך הנפגע והעובד (בנפרד).

במקרה והעובד מודה במיוחס לו יש לסיים עבודתו לאלתר בתהליך שימוע.

במקרה והעובד אינו מודה במיוחס לו ואין עדויות למקרה נמתין לתוצאות החקירה ונפעל בהתאם.

דיווח

יש לדווח לכל הגורמים המעורבים ובכללם הורים, לשכת רווחה, עו"ס לחוק נוער והפיקוח על הפנימייה. בשל הרגישות וחומרת המקרה הדיווח יעשה ע"י הנהלת הכפר בלבד.

יש למלא דו"ח אירוע חריג בתל"ם.

בהתאם לחובת הדיווח לפגיעה בחסר ישע, עלינו לערב גורמי חוק במקרים בהם האירוע מתברר כנכון. דיווח שכזה יעשה ע"י הנהלת הכפר בלבד.

באם האירוע מתברר כנכון, עלינו להציע לחניך והוריו את האפשרות להגיש תלונה במשטרת ישראל.

שימוש בממכרים

מודעות

תופעת השימוש בממכרים בקרב ילדים ובני נוער הולכת ומחריפה במיוחד לאחר תקופת הסגרים בנגיף הקורונה. השימוש בממכרים כולל בתוכו שימוש בסמים המוכרים לנו כדוגמת הקנאביס, או שימוש במשני תודעה כגון דבקים, דיאורדורנטים, גזי מזגנים, בלוני קצפות סמי פיצוציות ועוד. יש להבחין בין שימוש תכוף ובתוך המסגרת לבין שימוש מזדמן ו/או בחופשות, בנוסף יש להבחין בין שימוש לבין סחר. יש לקיים שיח נרחב על נושא הממכרים ואף לחזקו בגורמים מקצועיים מהתחום.

מניעה

 • יש להקצות חלק נרחב בימי ההיערכות לצוות אודות נושא הממכרים ואף לשקול שילוב אנשי מקצוע מתחום ההתמכרויות.

 • יש לשלב בתוכנית השנתית לחניכים קבוצות ממוקדות בנושא הממכרים. מתאים לשכבות הבוגרות. יש לשקול שילוב אנשי מקצוע מהתחום.

 •  יש לדאוג להשגחה מלאה בכל עת על החניכים בתוך הקבוצות ובמרחבים הציבוריים. חניכים לא נשארים ללא השגחה.

 • יש לערוך ביקורות תקופתיות על חפצי החניכים בשיתופם.

 • יש לתשאל את החניכים אודות חופשותיהם בבית.

 • יש לזהות שינויים התנהגותיים ותפקודיים אצל חניכים, ירידה במוטיבציה וחוסר רצון להשתתף בסדר היום.

 • יש למסד מדיניות ברורה לנושא הטיפול בסמים ובממכרים כמו גם פרוטוקול עבודה עם חניכים משתמשים וסוחרים ע"י הנהלת הכפר.

 

תגובה

טווח קצר:

במקרה של חשד לשימוש יש לבקש מהחניך לערוך בדיקה. הבדיקה תיעשה ע"י איש צוות בכיר בלבד. במקרה של סירוב לבדיקה יש להבהיר לחניך שייחשב הדבר כחשד חמור לשימוש.

חש לבדוק לשלומם הבריאותי של המעורבים.

יש לבקש מהחניך לערוך חיפוש ביחד איתו בחפציו.

במידה והבדיקה נמצאת חיובית לסמים יש לערוך בירור עם החניך ולתעדו.

יש להגביר את ההשגחה על החניך.

טווח ארוך:

יש לקיים דיון פנימי בהשתתפות החניך, הוריו, צוות הפנימייה והנהלת הפנימייה בו יובהרו שוב הסכנות בשימוש והאיסור החמור כמו גם ההשלכות המשמעתיות שיש על כך בדיון זה יחתום החניך על חוזה בו יבטיח שלא לחזור על השימוש והוא והוריו יסכימו על בדיקות תקופתיות.

במקרה והשימוש היה בבית החניך יש לשקול בשיתוף לשכת הרווחה את יציאות החניך לביתו.

יש לקיים בדיקות נוספות אקראיות בטווח של 3 שבועות.

במידה והחניך יימצא בבדיקה נוספת כמשתמש יש לכנס דיון הכולל את לשכת הרווחה לטובת דיון בתוכנית הטיפולית של החניך.

במידה והחניך יימצא חיובי לבדיקה גם לאחר דיון זה ובפעם השלישית יש לקיים דיון בשיתוף הפיקוח ע"מ לשקול מסגרות חלופיות לחניך המתאימות למצב דוגמת חסות הנוער או מוסדות גמילה.

בכל מקרה כפרי הילדים לא יתמודדו עם המקרים הבאים:

- חניך אשר משתמש שלא במסגרת שימוש חברתי, או שימוש פונקציונאלי, או אשר מוותר על חלקים משמעותיים מחייו לטובת הדבר, כגון לימודים, חברה, סדר יום וכו'. ברמה האופרטיבית מכור יוכרז חניך אשר ב-3 בדיקות עוקבות (ידועות מראש בהפרש של 21 ימים אחת מהשנייה) יימצא משתמש.

- חניך אשר מכניס סמים לפנימייה על מנת להפיץ לשאר ולמכרם.

 

במקרים כאלה יתקיים דיון דחוף עם הפיקוח על המשך התחנכותו של החניך במסגרת.

דיווח

יש לדווח להורי החניך, ללשכת הרווחה ולפיקוח.

יש למלא דו"ח בתל"ם.

במקרה של סחר יש לשקול עירוב גורמי חוק (ע"י הנהלת הכפר בלבד).

סיכון עצמי

מודעות

התנהגויות של סיכון עצמי נפוצות בקרב חניכים אשר מגיעים מבתים בהם הגבולות מטושטשים ובמיוחד בקרב חניכים אשר בילו זמנים נרחבים בשוטטות בשכונות וברחובות. התנהגות סיכונית קיימת בעיקר אצל חניכים בעלי קשיים התנהגותיים, התנהגות מרדנית והפרעות קשב מורכבות. התנהגויות אלה יכולות לכלול: טיפוס על גגות, קפיצה מעל גדרות, משחק בחפצים חדים ומסוכנים, השלכת אבנים ועוד. יש לערוך שיח משתף עם החניכים המבהיר את הסכנה שבהתנהגויות אלו ואת ההשלכות הצפויות.

מניעה

 • יש לערוך שיח מקיף על התנהגויות סיכוניות בימי היערכות בתחילת השנה ולאורך כל השנה.

 • יש לדאוג להשגחה מלאה בכל עת על החניכים בתוך הקבוצות ובמרחבים הציבוריים. חניכים לא נשארים ללא השגחה.

 • יש לדאוג כל העת למרחב פתוח ברחבי הכפר ולהרחיק עצמים בעלי היתכנות לסיכון כגון אבנים, סכינים (בתוך הקבוצות) וכד'.

 • יש להגדיר התנהגויות סיכוניות כ"קו אדום" ואת דרכי התגובה להן.

תגובה

טווח קצר:

נצמצם את הסכנה בכך שנרחיק את הסובבים ונבקש מהחניך לחדול מהתנהגותו.

אין להתקרב אל החניך בצורה מאיימת, וודאי שאין לסכן את עצמנו. למשל: אין לטפס על גג אחרי החניך.

לאחר שהחניך חודל מהתנהגותו יש לקיים שיחה המגדירה את גבולות המסגרת ואת הסכנות שבהתנהגות. בשיחה זו תוגדר גם התגובה למעשה שתכלול השגחה צמודה וצמצום התנועה במרחבים הציבוריים.

טווח ארוך:

יש לקיים דיון בהשתתפות החניך והצוות ובהתאם לחומרה, או התכיפות לצרף את לשכת החניך ואף הפיקוח על הפנימייה.

יש לבנות תוכנית התנהגותית לצמצום ההתנהגויות הסיכוניות.

במידה והחניך ממשיך בהתנהגותו, יש לקיים דיון הכולל את הנהלת הפנימייה, החניך, הוריו, לשכת הרווחה והפיקוח ע"מ לדון בתוכנית הטיפולית של החניך.

יש להסיק מסקנות מהאירוע ולרענן נהלי השגחה והרחקת חפצים מסוכנים וגישה אליהם.

דיווח

 • יש לדווח להורי החניך ולשכתו.

 • יש לדווח לפיקוח על הפנימייה. הדיווח יעשה ע"י הנהלת הפנימייה.

 • יש לדווח לפסיכיאטר המלווה את הפנימייה.

 

שימוש בכלי נשק

מודעות

שימוש בכלי נשק אצל החניכים יכול להיות נפוץ אם בשל התנהגות שאימצו מבתיהם, או באופן משחקי לקוי. יש לקיים שיח עם החניכים על הדבר ולאסור בתכלית האיסור החזקת נשק.

מניעה

 • יש לקיים שיח בשיתוף החניכים המבהיר את איסור ההחזקה והשימוש בכלי נשק בכפר.

 • יש לערוך חיפושים בשיתוף החניכים בחפציהם האישיים.

 • יש להרחיק חפצים מסוכנים בקבוצות (כמו סכינים חדות) ולשמור אותם בחדרים נעולים.

 • יש לדאוג להשגחה מלאה בכל עת על החניכים בתוך הקבוצות ובמרחבים הציבוריים. חניכים לא נשארים ללא השגחה.

תגובה

טווח קצר:

יש לבקש מהחניך את כלי הנשק. אין לחטוף מידיו בכוח בשל הסכנה.

כלי הנשק יהיה מוחרם עד לכשהוריו יאספו אותו.

יש להבהיר את הסיכון שבהחזקת כלי נשק והאיסור החמור על כך.

טווח ארוך:

יש לקיים שיח עם החניך והוריו.

במידה וההתנהגות חוזרת על עצמה, או שהחניך משתמש בכלי הנשק, יש לקיים דיון עם החניך, הוריו, לשכת הרווחה על מנת לבחון את התכנית הטיפולית של החניך.

דיווח

יש לדווח להורי החניך ולבקשם לאסוף את כלי הנשק, אחרת יישאר מוחרם על ידי הפנימייה.

השגחה, מוגנות ובריחות

מודעות

מוגנות החניכים הינה מטרה עליונה ויש לאכוף אותה בכל עת. אין לאשר תנועה של חניכים ללא השגחה ללא אישור של צוות בכיר. בריחת חניכים הינה אירוע מורכב העלול לסכנם משמעותית. יש לקיים שיח תכוף על נושא ההשגחה לכל אורך השנה. יש לשתף את החניכים בשיחה המסביר את הסכנות שבבריחה כמו גם ההשלכות הצפויות להתנהגות שכזו.

 

מניעה

יש לקיים שיח רצוף ותכוף בנושא ההשגחה לכל אורך השנה.

אין להשאיר חניכים ללא השגחה, למעט מקרים בו הדבר מאושר ע"י צוות בכיר בלבד.

יש לדאוג לנעילת השערים לכפר בכל עת.

תגובה

טווח קצר:

יש לצאת אחר החניך. גם בבריחה אין אנו משאירים את החניך לבד. כמובן שבמקרה שהמעקב אחר החניך מסכן את הצוות או אותו עצמו, נעצור.

אין לגעת בחניך מחוץ לכפר (גם לא על פי גישת ההט"מ), אלא אם מדובר בסיכון חיים.

יש לנסות ולשכנע את החניך לעצור ולחזור בו מן הבריחה.

במקרה ואנו מאבדים קשר עין עם החניך למעלה מ20 דק', או שהחניך מסכן עצמו משמעותית יש להתקשר למשטרה. במקרים שהחניך תחת צו יש להכין עותק למסירה למשטרה.

עם חזרת החניך יש לקיים בירור אודות נסיבות הבריחה, לבדוק את שלומו הפיזי והרגשי ולהעביר את החניך להשגחה צמודה.

יש לסמן לחניך שאין אנו יכולים לסמוך עליו כעת ולכן יעבור להשגחה צמודה לתקופה שתיקבע ע"י הצוות ולצמצם את התנועה המרחב הציבורי.

טווח ארוך:

במקרה של בריחה ראשונה, יש לקיים דיון פנימי, להבין את נסיבות האירוע והמצוקה שהובילה לבריחה ומנגד להבהיר לחניך את חומרת מעשיו והסכנה שבבריחה.

במקרים של בריחות חוזרות, ממושכות או בעלות אופי סיכוני גבוה יש לכנס דיון הכולל את החניך, צוות הפנימייה, לשכת הרווחה והפיקוח על הפנימייה ולבחון את התכנית הטיפולית של החניך.

בכל מקרה, התאמת החניך למסגרת תיבחן אך ורק ע"י הנהלת הכפר.

דיווח

במקרה של בריחה יש לדווח להורי החניך, לעו"ס לחוק נוער ולפיקוח על הפנימייה.

במקרים שאנו מאבדים קשר עין עם החניך ושעברו יותר מ20 דקות (או שהחניך ברמת סיכון גבוהה), נדווח למשטרה. במקרים שהחניך תחת צו יש לציין זאת.

במידה והחניך חוזר/מוחזר יש לעדכן את כל הגורמים המדווחים.

סיכון עצמי
שימוש בכלי נשק
השגחה, מוגנות ובריחות
פגיעה מינית בין חניכים

פגיעה מינית

פגיעה מינית בין חניכים

מודעות

חניכים רבים מגיעים למסגרת לאחר שחוו התעללות מינית, או חוסר גבולות במסגרת המשפחתית. חוויות קשות אלו עלולות להוביל להתנהגויות מיניות חריגות ואינן תואמות גיל. יש לקיים שיח מקצועי הן עם הצוות והן עם החניכים ולשקול עירוב גורמים מקצועיים בתחום.

מניעה

 • יש לקיים שיח נרחב בימי ההיערכות והדרכה בנושא במהלך השנה. יש לשקול שילוב אנשי מקצוע מתחום המיניות.

 • יש לקיים סדנאות מותאמות גיל במהלך השנה לכלל החניכים בנושא מיניות בריאה. יש לשקול שילוב אנשי מקצוע מתחום המיניות.

 • יש לקיים חשיבה אודות שילוב חניכים בקבוצות ובחדרים.

 • יש לדאוג להשגחה מלאה בכל עת על החניכים בתוך הקבוצות ובמרחבים הציבוריים. חניכים לא נשארים ללא השגחה.

 • יש לרענן תכופות את נהלי המגע במסדרת. אין מגע מיני בין חניכים מכל סוג שהוא.

 • יש לבנות נהלים ברורים להשגחה במוקדים מורכבים כגון זמן מקלחות וזמן שינה. בכל מקרה אין לאשר הורדת בגדים בחדרים אל מול חניך אחר (גם לא חלק עליון לבנים). רק חניך אחד מתקלח במקלחת בכל זמן נתון, מתלבש ומתפשט בפרטיות מוחלטת.

 • יש לקיים ערוצי תקשורת פתוחים עם החניכים בנושא לטובת הקניית ידע, דיווח וכד'.

 

תגובה

טווח קצר:

לאחר דיווח של פגיעה מינית בין חניכים יש להפריד בין החניכים בקבוצות ולאסור עליהם יצירת קשר.

יש לבדוק לשלום החניך הנפגע, פיזית ורגשית ולפתוח ערוץ תקשורת מאפשר מולו.

יש לדווח לצוות הישיר של החניכים ולהעבירם להשגחה צמודה. בנוסף יש לעדכן את צוות הלילה.

יש לערוך בירור מעמיק אודות המקרה. בירור זה יערך ע"י עו"ס והנהלת הכפר, אלא אם החניך מבקש אחרת. בבירור זה יש לנהוג בעדינות ובשום אופן אין ללחוץ על החניך הנפגע לספר.

יש להציע לחניך ומשפחתו להגיש תלונה במשטרה.

טווח ארוך:

יש לקיים דיון עם הצוות הישיר המשגיח בשיתוף צוות ההנהלה ע"מ לבדוק את נהלי המוגנות וביצועם כמו גם התוכנית הקבוצתית. יש לרענן את הנהלים ולקיים ע"כ שיח בפורום הפנימייתי הרחב ובמקרה הצורך להתאימם.

יש לקיים שיח עם החניכים (ברמת הקבוצה) אודות המקרה מבלי לחשוף פרטים ושמות ולבשר מסר מרגיע.

יש לכנס דיון עם צוות הפנימייה, החניך, הוריו ולשכת הרווחה ובהתאם לחומרת המקרה לצרף את הפיקוח על הפנימייה, בכדי לדון בתכנית הטיפולית של החניך. בכל מקרה התאמת חניך למסגרת תבחן ע"י הנהלת הכפר בלבד.

יש לשקול מעבר קבוצה קבוע של אחד החניכים.

דיווח

 • יש לדווח במיידית להורי החניך וללשכתו. הדיווח הראשוני יעשה ע"י עו"ס ובתיאום עם הנהלת הכפר.

 • יש למלא דו"ח מפורט עד 24 שעות מהיוודע המקרה. הדו"ח ימולא ע"י עו"ס בראשי תיבות.

 • יש לקבל הנחייה מעו"ס לחוק נוער של החניכים לגבי המשך ההתנהלות ובעיקר לגבי עירוב גורמי חוק.

 • יש לדווח לפיקוח על הפנימייה. הדיווח יעשה ע"י הנהלת הפנימייה.

 

פגיעה מינית של איש צוות בחניך

 

מודעות

חניכים רבים מגיעים למסגרות שבעברם הייתה פגיעה מינית. אצל חלקם הפגיעה ע"י המשפחה הגרעינית או אדם קרוב. בנוסף, חניכים רבים מגיעים מבתים בהם הגבולות היו מטושטשים, גם בנושאי מיניות ומגע. נושא המגע והשיח עם החניכים חייב להיות מדובר בימי ההיערכות ולאורך כל השנה, כמו גם בניית נהלים סדורים בנושא. יש לקיים עם החניכים שיח המסביר את גבולות המגע ואת ערוצי הדיווח.

מניעה

אנשי צוות יבחרו לאחר סינון קפדני. אנשי צוות ישיר יתקבלו לעבודה רק לאחר תהליך שיכלול ראיונות, תצפיות ובחינת ממליצים. יש להעביר את שמות המועמדים ל"כספת" במשרד הרווחה (יעשה ע"י ההנהלה) לטובת בחינת עבר פלילי אשר עשוי למנוע העסקה.

יש לקיים שיח בנושא נהלי המגע והשיחה עם החניכים בימי ההיערכות ובנוסף במהלך השנה.

יש לבנות נהלי מגע ושיח ברורים אל מול החניכים ובכלל אין לחבק חניכים פרונטאלית כלל.

יש לדאוג לנהלי לבוש ברורים. חניכים וצוות לא מתפשטים (גם לא חולצה לבנים), אלא בפרטיות מוחלטת.

אין לשבת על מיטה של חניך.

תגובה

טווח קצר:

עם היוודע מקרה של חשד לפגיעה מינית של איש צוות בחניך, יש להרחיק את איש הצוות מהמקום.

יש לבדוק לשלום החניך הנפגע פיזית ורגשית ולפתוח ערוץ תקשורת מולו.

יש לערוך בירור מעמיק אודות המקרה, עד לסיום הבירור יש למנוע תקשורת מכל סוג שהוא בין איש הצוות לחניך. יש לתעד את הבירור.

במקרה שאיש הצוות מודה במיוחס לו, או שישנן עדויות ברורות, יש להגיש תלונה במשטרה.

במידה והחשד סביר יש לאסור תקשורת של איש הצוות עם החניך עד לסיום החקירה (הפנימית, או המשטרתית).

טווח ארוך:

יש לערוך תחקיר מעמיק ומקיף אודות המקרה, במקרה של חשד סביר יש לערב משטרה.

במידה ואיש הצוות מודה, או שינן עדויות ברורות, יש לסיים את עבודתו של איש הצוות.

יש לערוך דיון מעמיק על המסקנות מהתחקיר ועריכת התאמות.

יש לערוך שיחה בעלת מסר מרגיע על דרכי פעולה לכלל העובדים והחניכים במסגרת.

במידה והתלונה נמצאה כתלונת שווא יש לחשוב על שילוב איש הצוות מחדש וכינוס דיון הכולל את החניך, הוריו ולשכת הרווחה ע"מ לדון בתוכנית הטיפולית של החניך.

דיווח

יש לדווח להורי החניך, לשכתו ולפיקוח.

יש להוציא דו"ח מפורט ע"י עו"ס החניך בראשי תיבות תוך 24 שעות.

במקרים ואיש הצוות מודה, או שישנן עדויות ברורות יש לדווח למשטרה.

 

פגיעה מינית של איש צוות בחניך

פגיעה רגשית

חרם

מודעות

חרם ובריונות עשויים להוביל לפגיעה רגשית קשה לעיתים במידה רבה יותר מאלימות פיזית, הנזקים הפסיכולוגיים של חרם מתמשך עשויים להוביל לחרדה חברתית קשה וצמצום טווח רגשי, על כן עלינו לפעול נחרצות למניעת התופעה.

מניעה

 • יש לקיים דיון נרחב על כך במסגרת ימי ההיערכות.

 • יש לשלב את הנושא בתוכנית החינוך הבלתי פורמאלי השנתית המועברת לחניכים.

 • יש לקיים ערוצי תקשורת ודיווח אל מול החניכים.

 

תגובה

טווח קצר:

 • יש לבדוק לשלומו הרגשי של החניך המוחרם.

 • יש לקיים בירור אודות המקרה.

 • יש לעצור את החרם במיידית.

 • יש להגיב משמעתית למחרימים.

 • יש לקיים דיון בקבוצה בנושא לטובת העלאת המודעות של השלכות החרם.

טווח ארוך:

 • יש לבדוק את התכנית הטיפולית של החניך.

 • יש לרענן את הדיון אודות חרם ובריונות בפנימייה ולשלבה בתוכנית החינוך הבלתי פורמאלי של הקבוצה/הפנימייה.

דיווח

 • יש לדווח במיידית להורי החניך וללשכתו.

פגיעה עצמית והתנהגות אובדנית

מודעות

התנהגות אובדנית כוללת מגוון רחב של התנהגויות: חשיבה אובדנית, איומים, פגיעה עצמית מכוונת, ניסיונות קלים, ניסיונות שנקטעו, נסיונות חמורים והתאבדות ממשית. בכל רגע נתון 15%-25% מבני הנוער חושבים על התאבדות. מחשבות אלה נעות בין מחשבות על מוות וחשיבה פאסיבית לבין חשיבה אובדנית ספציפית עם כוונות.

מניעה

 • יש לקיים דיון בנושא כחלק מהתכונית השנתית להכשרה המועברת לצוות. השיח חייב להיות באמצעות אנשי טיפול בכירים ופסיכיאטר המלווה את המסגרת.

 • יש לזהות שינויים במצב הרוח אצל חניכים ולדווח על כך לעו"ס הקבוצה במיידית.

 • יש לזהות פגיעות כגון: חתכים, כוויות קור (נעשות ע"י התזת ספריי סמוך לעור), או שטפי דם ולדווח לעו"ס הקבוצה במיידית.

 • חניכים אשר נמצאים במצב דכאוני (המאובחן ע"י פסיכיאטר) יש להעבירם למצב של השגחה צמודה.

 • כל אמירה נחשבת- אין להתייחס לאמירות אובדניות ולפגיעה עצמית בקלות ראש.

תגובה

טווח קצר:

 • על כל זיהוי של פגיעה עצמית, או אמירה אובדנית יש לבדוק לשלום החניך הרגשי והפיזי.

 • באם ישנן פגיעות פיזיות יש לטפל בהן במיידית.

 • יש להעביר את החניך להשגחה צמודה, עד להוראה אחרת מהנהלת הפנימייה/פסיכיאטר הפנימייה.

 • יש ליידע את עו"ס הקבוצה, או הנהלת הכפר לטובת קבלת הוראות מפסיכיאטר הפנימייה, הוראות הפסיכיאטר צריכות להיות מתועדות.

 • במקרה למקרה אובדני חמור, ובהתאם להוראת הפסיכיאטר יש לפנות את החניך למיון (רגיל/פסיכיאטרי).

 • יש ליידע את שומרי הלילה באירוע. גם השגחת הלילה צריכה להיות צמודה.

 • יש לקיים שיח עם החניך עם עו"ס הקבוצה, או ההנהלה לבירור האירוע.

 • יש לערוך חיפוש עם החניך בחפציו על מנת למצוא חפצים בעלי סיכון כגון סכיני גילוח ובקבוקי זכוכית.

טווח ארוך:

 • יש לקיים דיון עם הורי החניך ולשכתו אודות האירוע. יש לשתף את המטפל (פסיכולוג/תרפיסט) בנאמר.

 • במקרים של מעשה אובדני חמור, או במקרה של התנהגויות חוזרות יש לקיים דיון עם הורי החניך, לשכתו והפיקוח על הפנימייה בכדי לדון בתכנית הטיפולית של החניך.

 • יש לבנות תכנית טיפולית מותאמת לחניך, כולל מעבר להשגחה צמודה ובחינת הטיפול התרופתי.

 • באם היו עדים לאירוע, יש לערוך עימם שיח פתוח בנושא.

דיווח

 • יש לדווח לפסיכיאטר המלווה את הפנימייה במיידית, ובנוסף לעדכנו במצב החניך.

 • יש לדווח להורי החניך וללשכת הרווחה.

 • יש לדווח לפיקוח על הפנימייה. הדיווח יעשה ע"י הנהלת הפנימייה.

 

מוגנות ברשת

מודעות

תעבורת המידע הולכת וגדלה עם השנים והקלות בה ילדים ונוער נחשפים לחומרים פוגעניים, או הופכים בעצמם לפוגעים הינה בלתי נסבלת. עיקר הפגיעות ברשת הינן סביב פורנוגרפיה, אלימות קשה, לחץ חברתי קשה, חשיפה לפדופיליה ובריונות רשת.

מניעה

 • יש לקיים שיח נרחב אודות דור הZ ובפרט מוגנות ברשת בימי ההיערכות ולאורך כל השנה.

 • יש להכניס בתוכנית החינוך הבלתי פורמאלי את נושא מוגנות הרשת והסכנות הקיימות.

 • יש לבנות נהלים ברורים אודות שימוש ברשת וההגבלות על כך, כולל שעות שימוש בטלפון הסלולרי.

 • יש לדאוג שרשת הווי-פיי הפנימייתית חסומה לתכנים אסורים לקטינים.

 • יש לעקוב כל העת סביב התנהלות החניכים עם הטלפונים הסלולריים ואף לבקש מדי פעם להתבונן בנעשה במכשירם.

 • יש לעקוב אחר שינויים התנהגותיים של חניכים סביב הטלפונים ובמיוחד הסתגרויות והתבודדויות עם המכשיר.

 • יש לקיים ערוץ שיח פתוח עם החניכים לטובת דיווח והעלאת מצוקות.

 

תגובה

טווח קצר:

 • יש לערוך בירור מעמיק אודות האירוע ולדאוג לשלום החניך. יש להבדיל בין אירוע בהם החניך הינו קורבן ואז הבירור יעשה ע"י דמות קרובה, או אם החניך הינו התוקפן ואז הבירור יעשה ע"י דמות משמעתית ו/או ההנהלה.

 • יש לבקש את המכשיר הסלולרי של החניך ולהכריז על תקופה בהם לא יוכל להשתמש בו בשל חשש לשלומו (או של אחרים).

 • במקרים והחניך נפגע ע"י אדם, יש לדווח למשטרה.

 • יש לקיים דיון הכולל את החניך, משפחתו ולשכת הרווחה ע"מ לדון במקרה ולחשוב על תוכנית שימוש במכשירים סלולריים.

טווח ארוך:

 • במקרים בהם המקרים חוזרים יש לשקול מניעה מוחלטת של שימוש בסלולרי, או מעבר לטלפון "כשר" בלבד.

 • יש לבנות תוכנית הדרגתית לחניך לחזרה לשימוש במכשיר הסלולרי. לדוגמא- שבוע ללא מכשיר, שבוע במשך שעה עם השגחה וכן הלאה.

דיווח

 • יש לדווח להורי החניך ולשכתו.

 • במקרים חמורים יש לדווח לפיקוח על הפנימייה. הדיווח יעשה ע"י הנהלת הפנימייה.

 • במקרים בהם הייתה פגיעה ע"י אדם ובמיוחד ע"י מבוגר יש לדווח למשטרה.

חרם
פגיעה עצמית והתנהגות אובדנית
מוגנות ברשת​
חולי ופציעות

בריאות ורווחה

חולי ופציעות

מודעות

החניכים אינם ילדינו הפרטיים ועל כן האחריות עליהם רבה יותר. אין להקל ראש בפציעה, או מחלה של חניך ובכל מקרה אף גורם אינו יכול לקחת אחריות מלבד גורמים רפואיים  מוסמכים.

 

מניעה

 • יש לדאוג לליקויי בטיחות באופן שוטף על מנת למנוע פציעות.

 • יש להתייחס לכל תלונה של חניך אודות מכאובים וחולי במלוא הרצינות.

 • יש להחזיק בכל קבוצה ערכת עזרה ראשונה מלאה ולדאוג לרעננה תקופתית.

 • יש קיים קורס מע"רים בכל שנה ע"מ לדאוג לאחוז מספק של מגישי עזרה ראשונה בצוות. הקורס תקף לשנתיים.

 • יש לקבוע נהלי דיווח לכל שעות היממה.

תגובה

טווח קצר:

 • יש לדאוג לשלום הילד ולטפל בפציעות במיידי.

 • יש ליצור קשר עם אחות הפנימייה ולקבל הנחיות מסודרות הכיצד לנהוג.

 • במקרה של פציעה שאיננה שטחית ואיננה ניתנת לטיפול במקום, כשהחניך מתלונן על כאבים חריפים, כשישנה נפיחות, כשישנו חום, או כשהאחות מורה על כך- יש לפנות את החניך מיידית ככל הניתן לבדיקת רופא.

 • במקרים של אובדן הכרה, או פציעה חמורה יש להזמין אמבולנס באמצעות הצוות הבכיר.

 • יש לזכור לקחת את כרטיס קופ"ח. במקרה של פינוי לבי"ח יש להיות בקשר עם הורי החניך כדי שיאשרו טיפול בו לביה"ח. יש לשמור את כל הטפסים המתקבלים מהרופא.

 • במקרים של חום, יש לבדוק את החניך בתכיפות המוגדרת ע"י אחות הפנימייה. יש לתעד את הבדיקות.

טווח ארוך:

 • יש לתעד את כל החומר המתקבל בתיקו הרפואי של החניך. תיק זה נפרד מהתיק האישי של החניך.

 • יש לערוך מעקב אודות מצבו הרפואי של החניך.

דיווח

 • ­יש לדווח במידית לאחות הפנימייה.

 • יש לדווח להורי החניך ובמקרים של פציעות חמורות יש לדווח ללשכה.

 • במקרים של פציעות חמורות יש לדווח לפיקוח על הפנימייה. הדיווח יעשה ע"י הנהלת הפנימייה.

טיפול תרופתי

 

מודעות

הטיפול התרופתי כולל תרופות יומיות ותרופות פסיכיאטריות ובכללן תרופת לטיפול בהפרעות קשב, לכולן יש להתייחס בכובד ראש ובזהירות רבה. הטיפול התרופתי הינו נושא רגיש שאף עשוי להיות מסוכן כשלא נעשה במדויק לפי הוראות הגורמים הרפואיים.

מניעה

 • טיפולים תרופתיים נקבעים ע"י רופאים ופסיכיאטר הפנימייה בלבד. לאף גורם אין את הרשות למנוע טיפול, לעכב/להקדים את מתן הטיפול, לשנות מינונים או תרופות.

 • אין לתת טיפול תרופתי (שאינו פסיכיאטרי) כלל ללא אישור אחות הפנימייה כולל תרופות כגון אקמול וקלבטן.

 • רק צוות בגיר בשכר מחלק תרופות. לש"ש, בנות שירות ומתנדבים אסור לחלק תרופות כלל.

 • כל צוות אשר מיועד לחלק טיפול תרופתי, חייב לעבור הכשרה אצל אחות הפנימייה.

 • את התרופות כולן יש לאחסן בחדר נעול ובכספת. הדבר אמור גם לגבי תרופות משתנות כמו אקמול, משחות, אנטיביוטיקה, סירופים וכד'. התרופות תהיינה מאוחסנות בקלמרים אישיים עליהם יהיה כתוב שם החניך ותמונתו.

 • ילדים לא שומרים על תרופות אצלם, גם לא תרופות טבעיות או תוספים כגון ברזל.

 • אין להעביר טיפולים בין חניכים, גם אם הם דומים, או זהים.

 • יש לקיים דיווח יומי מתועד בקלסר חלוקה. בכל חלוקה חייב המחלק לחתום על קבלת התרופה.

 • את החלוקה יש לעשות במקום שקט ומבודד, ולא בפרהסיה.

   

תגובה

טווח קצר:

 • בכל מקרה של טעות במתן הטיפול התרופתי ובמיוחד טיפול תרופתי פסיכיאטרי יש לדווח לצוות בכיר, לאחות הפנימייה ולפסיכיאטר הפנימייה.

 • במקרה והחניך אינו חש בטוב לאחר נטילת טיפול יש לדווח במידית לאחות הפנימייה ולפסיכיאטר הפנימייה ולעקוב אחר הוראות.

טווח ארוך:

 • יש לקבוע פגישות מעקב לכל חניך הנוטל תרופות.

 • חניך אשר הייתה לו תגובה גופנית לא טובה לתרופה, יש לקבוע פגישת מעקב בהקדם.

דיווח

 • יש לדווח לצוות בכיר, פסיכיאטר הפנימייה ואחות הפנימייה.

 • יש לדווח להורי החניך, לעו"ס לחוק נוער.

 • במקרים בהם נעשתה טעות משמעותית, יש לדווח לפיקוח על הפנימייה. הדיווח יעשה ע"י הנהלת הכפר.

סודיות

מודעות

החניכים בכפרים ובמועדוניות הינם חסויים ואין למסור את שמם, תמונתם, או כל פרט מזהה אחר, אלא לגורמים מקצועיים ובאישורים המתאימים.

מניעה

 • יש לקיים שיח אודות נושא הסודיות כבר בימי ההיערכות

 • אין להעביר פרטים מזהים של חניך.

 • אין לצלם חניך ללא ידיעתו והסכמתו. בנוסף אין להעביר את התמונה, או לעשות בה כל שימוש.

 • אין לצרף חניכים לרשתות החברתיות של אנשי צוות, ובכלל רצוי לחסום רשתות בכדי שחניכים לא יוכלו לצפות בהן.

 • אין להשתמש בסיפורי חניך לטובת פרסום, או גיוס תרומות, ובכלל כל פרסום אודות המסגרת חייב לעבור את אישור ההנהלה.

 • אין להוציא חומר מהמסגרת אודות חניך, אלא רק לגורמים המוסמכים ובאישור הוריו וההנהלה.

תגובה

טווח קצר:

 • היה והתגלה פרסום על אחד החניכים יש לבקש מהמפרסם להסירו מייד.

 • יש לבדוק לשלום החניך.

טווח ארוך:

 • יש לרענן את נהלי הסודיות.

דיווח

 • יש לדווח להורי החניך וללשכתו.

מוגנות לילה

 

מודעות

הלילה הוא רצף הזמן הארוך ביותר בהשגחה מועטה יחסית לשאר חלקי היום. שעות הלילה עלולות להציף חניכים מסוימים בחרדות בכלל החשכה והשקט השוררים בשעות אלו. בנוסף בשל כוח האדם המצומצם, ישנם חניכים העלולים לנצל את המצב.

מניעה

 • יש לקיים שיח על נושא מוגנות הלילה עם צוות הלילה וחשיבותו.

 • יש לקבוע נהלי השגחה ברורים הכוללים ערות מלאה, פטרולים, דיווח וכו'.

 • יש להגיב בחומרה על אירועי משמעת המתרחשים בשעות הלילה.

 • צוות היום יסיים משמרתו רק כאשר הקבוצה רגועה והחניכים במיטתם. אין למסור משמרת לשומרי הלילה שהקבוצה תוססת.

 • יש להתאים את מספר שומרי הלילה למספר החניכים ומצב הפנימייה.

תגובה

טווח קצר:

יש להחזיר את החניך למיטתו בלבד, בשעות הלילה אין אנו עוסקים בשיח, או בתגובות לאירוע, אלא רק בסגירת האירוע מהר ככל הניתן.

במקרה והאירוע חמור יש ליצור קשר עם כונן/הנהלת הפנימייה לקבלת הכוונה, או להקפצת כח עזר.

טווח ארוך:

יש לקיים בירור מעמיק ביום העוקב ולהגיב בהתאם. ישנם מקרים שהתפרעות הלילה מבוססת חרדה, וישנם מקרים שזו התרסה התנהגותית ויש לבדל בינהן.

יש להגביר השגחת לילה סביב החניכים שהתפרעו בלילה הקודם.

במקרים והתנהגות זו חוזרת על עצמה יש לקיים דיון בשיתוף הורי החניך ולשכתו לטובת בחינת התוכנית הטיפולית של החניך.

דיווח

יש לדווח להורי החניך ולשכתו.

במקרים חוזרים יש לדווח לפיקוח על הפנימייה. הדיווח יעשה ע"י הנהלת הפנימייה.

 

ונדליזם (משחיתנות)

מודעות

ונדילזם היא תופעה המתרחשת המקרים רבים כדרך לפריקת תסכול, או חוסר יכולת להתמודד עם מתחים. בנוסף היא דרכם של החניכים לאותת לנו שאין הם מושגחים דיו. לעיתים תופעה זו מתרחשת דווקא במקומות מוזנחים ובלויים והחניכים למעשה ממשיכים את הקיים.

מניעה

 • יש לדאוג להשגחה מלאה בכל עת על החניכים בתוך הקבוצות ובמרחבים הציבוריים. חניכים לא נשארים ללא השגחה.

 • יש להרחיק חומרים כגון ספריי צבע, טושים עבים משימוש של החניכים ללא השגחה.

 • יש לדאוג כל העת לטיפול

 • יש לדאוג לסדר, נקיון הפנימייה ולתחזוקתה בכל העת.

 • יש קבוע כללי תגובה מרתיעים לתופעה.

תגובה

טווח קצר:

 • יש לערוך בירור על המקרה, השותפים והמניעים למעשה.

 • יש להגיב משמעתית. חלק מהתגובה יכלול תיקון המעשה (למשל צביעת קיר שעליו צויר הגרפיטי), או ביצוע תגובות של "תיקון" כגון ניקיונות, הצטרפות לאיש התחזוקה וכד'. חשוב שהתגובות תהיינה פומביות.

 • אין להעניש בשלילת דמי כיס.

 • יש לתקן במיידית את הנזקים, אין להשאיר חלקים מהפנימייה מוזנחים.

 • יש לרענן נהלי השגחה.

טווח ארוך:

 • במקרים חוזרים יש לקיים דיון הכוללים את החניך, הוריו ולשכתו על מנת לדון בתוכנית הטיפולית של החניך.

 

טיפול תרופתי
סודיות
מוגנות לילה
ונדליזם (משחיתנות)
bottom of page